Изтокът, познат и непознат 

Към карта на сайта

към Изтокът, познат и непознат 2012-14   /   2015 -16

Илюстровани публикации  във facebook

1,  23 4

Съдържание на страницата:

Какудзо Окакура – ПЪТЯТ НА ЧАЯ
Рабиндрант Тагор – за ПРИНОСА НА ВСЯКА НАЦИЯ В СВЕТОВНАТА КУЛТУРА
Джордж Роули – ПРИНЦИПИ НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА
Всеволод Овчинников – ВИШНЕВО КЛОНЧЕ
Рабиндрант Тагор – ГОРА
Рюноскке Акутагава – ПАРАВАНЪТ С КНИГИ ОТ АДА
Древноегипетска поезия -  ЕЛЕГИЯ
Робърт ван Хюлик – КИТАЙСКИ ЗАГАДКИ
Ясунари Кавабата – СЪЩЕСТВУВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА КРАСОТАТА
Ясунари Кавабата – за ПЪТЯ НА КРАСОТАТА
Линъ Ютангъ – ЕДИНЪ МИГЪ ВЪ ПЕКИНГЪ

.

.

,

 

.

.

.

.

.

.

.

 Към 2-ра страница

Към началото на страницата   Към карта на сайта

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save