Цариград отблизо      

Към карта на сайта

Съдържание на страницата:

Египетският пазар (Мъсър чаршъсъ) – царството на подправките
Сладките изкушения на Цариград
Истанбулският университет и пазарът за книги
Водохранилището Йеребатан сарнъджъ
С кораб по Босфора – от Златния рог до Румели хисар и обратно

(Кликнете последователно два пъти върху снимките, за да се увеличат!)

Египетският пазар – царството на подправките

      

      

       

       

        

        

Мъсър чаршъсъ и Капалъ чарши са част от големия търговски комплекс Гранд  (или Капълъ) пазар в центъра на който са изградени няколко джамии. Това е характерно за турските градове, защото пазарите около джамиите са били източник на приходи за тяхното построяване и поддръжка. Мъсър чаршъсъ е пазар за подправки, чай и сушени плодове и с цветовете и уханията си е много приятно място.

Непосредствено до главния вход на Капълъ чарши се намира пазарът за нови и антикварни книги – Сахафлар чаршъсъ. Съвсем наблизо е и старата постройка на Истанбулския университет.

Снимки  Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 11.06.2012

 

Сладките изкушения на Цариград

      

 

Снимки  Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 11.06.2012

 

Истанбулският университет и пазарът за книги

     

      

     

 

Снимки  Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 11.06.2012

 

Водохранилището Йеребатан сарнъджъ

      

      

    

Водохранилището Йеребатан сарнъджъ или „Цистерна базилика“ е най-голямото и добре запазено покрито водохранилище за питейна вода в Истанбул, приличащо на дворец. Тук се съхранявал резерв от питейна вода в случай на засушаване или обсада на града.

Снимки  Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 12.06.2012

 

С кораб по Босфора – от Златния рог до Румели хисар и обратно

Покрай европейския бряг –

    

     

      

    

    

      

      

 

Покрай азиатския бряг –

     

     

     

    

    

     

Снимки  Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 12.06.2012