религия      Якоб Бьоме (1575-1624)     

Към карта на сайта

Съдържание на страницата:

При второто пришествие и „иудеят, и турчинът, и езичникът  ще възкръснат от мъртвите  и ще живеят вечно“. (кратки бележки – Shi-jian)
Якоб Бьоме „Теософски послания“  (цитат)
Якоб Бьоме „Aврора или Изгряваща Утринна Заря“
………Глава единадесета (фрагменти) – превод Диана Сливкова

.

Якоб Бьоме

При второто пришествие и „иудеят, и турчинът, и езичникът  ще възкръснат от мъртвите  и ще живеят вечно“

Якоб Бьоме (1575-1624) е немски теософ и християнски мистик, автор на „Аврора или Изгряващата Заря”, символизираща просветлението и издигането на духа, познанието на истината на истините и връзката на човека с Бога, като олицетворение на тази истина. Якоб Бьоме е родоначалникът на „Новата Реформация” реформация на Реформацията на Лутер на прага на XVII век.

Изразител е на един възглед за доброто и злото, който е не само непознат, но и напълно неприемлив за времето в което той е живял – че доброто и злото наравно са движещи сили навсякъде и във всичко, така както съществуват светлината и мрака, и всеки трябва да направи своя избор на коя страна ще се присъедини.  Защото, според него в деня на Страшния Съд, Доброто и Злото ще се разделят, ангелите и добрите хора ще имат свое царство на доброто, а прокълнатите ангели и злите хора – свое царство на злото.

И този избор на доброто или злото е  критерият за спасение или пропадане  в нищото  – и „иудеят, и мюсюлманинът и езичникът” ще бъдат спасени, ако са избрали доброто.

Така и ти, и ти се хвалиш, че си християнин и че познаваш светлината. Защо не се разхождаш в нея? Мислиш ли, че името те прави свят? Почакай, приятелю, по-късно ще разбереш. Виж, не малко иудеи, турци и езичници, добре нагласили светилниците си, по-рано от тебе ще отидат в царството небесно.

Наистина има само един Бог. Но когато падне завесата от очите ти, така че да Го видиш и познаеш, ти ще видиш и познаеш също така и всички твои братя, било то християни, иудеи, турци или езичници. Или си мислиш, че Бог е само на християните? Но и езичниците живеят в Бог! Който върви по правда, той Му е мил и приятен.

„Aврора или Изгряваща Утринна Заря“ – превод Диана Сливкова

С това си убеждение Якоб Бьоме навлиза в нашия, XXI век, – само преди три години (сряда 22 Май 2013 г.) папа Франциск изрази същото убеждение:

„С Кръвта Христова Господ изкупи всички нас не само католиците. Даже атеистите. Всички! И тази Кръв ни прави всички наравно деца Божии! Ние сме създадени по подобие Божие, а Кръвта Христова изкупи всички нас! И върху всеки от нас лежи отговорността да прави добро. И тази заповед, всички да правят добро, аз смятам, че е най-добрият път за постигане на мир между хората. Ако ние всички, всеки от своя страна, ако всички ние правим добро на другите, ако се срещаме, за да правим добро, ако макар и бавно вървим към това, ние ще стигнем до култура на търпимост, от която всички се нуждаем. Трябва да се приемаме едни други и да правим добро.”

Както се изрази Кайл Бат   в Apologetics Press: ”По време на меса в Рим Папа Франциск изрече едно от най-запомнящите се и поразителни изказвания, направено от кой да е от хората, наричащи се християни”. Още по-поразително е, че такова изказване е направено още през XVII век от швабския теософ Якоб Бьоме.

Shi-jian

.

Якоб Бьоме
„Теософски Послания“  (цитат)

„Ангелите и дяволите се намират недалече едни от други; но Ангелът , бъдейки насред ада, се намира в Рая и не вижда Ада; също и Дяволът, бъдейки насред Рая, се намира в Ада и не вижда Рая”.

 

Якоб Бьоме
Aврора или Изгряваща Утринна Заря

Глава единадесета (фрагменти)

22. И тъй, ти виждаш слепи иудейо, турчино и езичнико, че три са лицата в Божеството, ти не можеш да отречеш това: защото ти живееш и съществуваш в трите лица и си получил своя живот от тях и в тях. И при второто пришествие ти ще възкръснеш от мъртвите в силата на тези три лица и ще живееш вечно.

23 И така, ако на този свят прекараш живота си свято и добре по закона на природата и не угасиш светата светкавица в себе си чрез яростно въстание, противно на познанието на природата, която светкавица е Синът Божи, и която те учи на Закона на природата, то ти ще живееш във вечна радост заедно със всички християни.

24. Защото твоето неверие е без значение. Твоето неверие не премахва Божията истина. Вярата обаче раздухва духа на надеждата и удостоверява, че ние сме чада на Бога. Вярата се ражда в светкавицата и се бори с Бог толкова  дълго, докато надделява и побеждава.

25. Ти съдиш над нас и съдиш над самия себе си, когато в гнева раздухващ фанатизма, който гаси твоята светлина. Ако си израсъл на сладкото дърво и побеждаваш злите влияния, и живееш свято и добре по закона на природата, то той тогава ясно ще ти покаже правото.

26. Ако обаче не си израсъл от яростен клон и си сляп, то кой ще те отлъчи от любовта Божия, в която си се родил, и в която живееш, ако ти пребъдеш в нея до края? Кой ще те отлъчи от Бога, в който си живял тук?

27. Каквото си посял в нивата, това и ще поникне, било то пшеница, ръж, ечемик, грах,   плевели или тръни Над което няма да има власт сетният огън, то няма да изгори Но Бог няма сам да погуби своето добро семе, а ще го отглежда, за даде плодове във вечния живот.

28. И тъй като всичко живее и съществува в Бог, защо тогава плевелите се хвалят пред пшеницата? Или ти мислиш, че Бог е лицемер и гледа, кое е лицето или името? Кой бе нашият всеобщ баща? Не беше ли Адам? И тъй, когато неговият син Каин живя зле пред Бога, то защо не му помогна баща му Адам? Но тук е казано: Който съгреши, трябва да бъде наказан, Иез.18.20. Ако Каин не бе загасил своята светлина, кой щеше да го отлъчи от любовта Божия.

29. Така и ти, и ти се хвалиш, че си християнин и че познаваш светлината. Защо не се разхождаш в нея? Мислиш ли, че името те прави свят? Почакай, приятелю, по-късно ще разбереш. Виж, не малко иудеи, турци и езичници, добре нагласили светилниците си, по-рано от тебе ще отидат в царството небесно.

30. Какво е тогава преимуществото на християните? Голямо, защото те познават пътя на живота, и знаят как да станат след падане. Но ако някой иска да остане да лежи, то нека го хвърлят в ямата, където той трябва да изгние с всички безбожни езичници. Затуй гледай се какво правиш, и кой си, ти съдиш другите, а сам си сляп. Но духът казва, че ти нямаш никакво основание да съдиш оногова, който е по-добър от тебе. Нямаме ли всички еднаква плът, и не е ли в Бог нашият живот, било то в любовта, било в гнева. Защото каквото посееш, това ще пожънеш.

31. Не Бог е причината за това, че ти ще загинеш, защото законът, повеляваш   да постъпваш справедливо, е написан в природата и ти имаш тази същата книга в сърцето си. Ти знаещ отлично, че си длъжен да постъпваш добре и приятелски със своите близки. И ти знаеш, също така отлично, че не трябва да позориш и оскверняваш своя собствен живот, тялото и душата си.

32. Наистина, в това се състои ядрото и любовта Божия: Бог не съди по името и по произхода. Но който се движи в любовта Божия, той се движи и в светлината, светлината е пък Божието сърце. А кой ще низвергне от сърцето Божие оногова, който се е въдворил в него? Никой, защото той се ражда в Бога.

33. О сляп и полумъртъв свят, откажи се да бъдеш съдник! О, ти слепи иудеецо, турчино и езичнико, отвърни се от твоите хули и се предай в Божието послушание, и се движи в светлината, така ще видиш как можеш да станеш, щом си паднал,  и как да се бориш в тзи свят срещу адската яростност, да я победиш и вечно да живееш с Бог.

34. Наистина има само един Бог. Но когато падне завесата от очите ти, така че да Го видиш и познаеш, ти ще видиш и познаеш също така и всички твои братя, било то християни, иудеи, турци или езичници. Или си мислиш, че Бог е само на християните? Но и езичниците живеят в Бог! Който върви по правда, той Му е мил и приятен. Деяния 10, 35. Или какво би знаел за това ти, който си християнин, как Бог е пожелал да те спаси от злото? Какво приятелство ти би имал с Него, или какъв съюз би имал ти с Него, повелилия на своя Син да стане човек, за да спаси човешкия род?  Нима е само твой цар Той? Не е ли писано: Той е Желаният от всички народи? Агей 2, 7.

35. Чуй, чрез един човек грехът е влязъл в света и чрез един е проникнал във всички, Римл. 5, 12, 18.Тъй и с Едного е дошло изкуплението в света, и чрез едного е то проникнало във всички. Какво значение има тук някакво знание? Та и ти също не си знаел това, как е искал да постъпи с тебе Бог, когато си бил мъртав в грехове.

36. И подобно на това, както грехът господства чрез един човек без разлика над всички, така господства и милосърдието и изкуплението чрез Едного над всички. За иудеите, турците и езичниците дойде краят на слепотата. Но те са сякаш в родилни мъки, и търсят покой, въжделеят милост и не я търсят на истинското място. Но Бог е навсякъде, и вижда основанието на сърцето. И ако в родилни мъки в тях се ражда светлината, то кой си ти, та да ги съдиш?

37. Виж, свети човече, аз искам да ти покажа това. Тръгни по една ливада, там ще видиш различни треви и цветя. Ще видиш горчиви, ще видиш тръпчиви, сладки, кисели, бели, жълти, червени, сини, зелени и всякакви други. Не растат ли те всички от земята? Не стоят ли те едни до други? И завижда ли някое от тях на красотата на другото? Но ако само едно от тях би се издигнало прекалено високо и би изсъхнало от недостатък на сок, то какво би могла да направи за него земята? Не му ли дава тя от своя сок наравно с другите? И ако сред тях растат тръни и жетварят дойде да жъне, то той ожънва и тях и ги хвърля, и те биват изгаряни в огъня, но различните цветя той събира в своите хамбари.

38. Същото е и при хората. Съществуват различни дарования и способности и някой от тях е много по-светъл в Бог, отколкото другите. Но дотогава, докогато те не са изсушени в духа, те не могат да бъдат изхвърлени. Ако обаче духът изсъхне, то той за нищо не е годен, освен за дърва за огрев.

39. И ако турците са с тръпчиво качество, езичниците – с горчиво, то това тебе какво те засяга? Когато светлината се запали в тръпчивото и горчивото качества, то тя също така засиява. Ти обаче се раждаш в зноя, където светлината възхожда в сладката изворна вода. Гледай да не те подпали зноят, защото можеш да го загасиш.

Превод Диана Сливкова

Издателство „Христо Ботев” 1995

Качено на сайта iztoknazapad.com на 07.09.2016

Към карта на сайта   Към началото на страницата


 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save