Публикации чан / дзен във facebook    

http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/07/line.png

Към карта на сайта

Към публикации чан/дзен във facebook – съдържание

Илюстровани публикации чан / дзен във facebook

Съдържание на страницата:

Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(1) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(2) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Единичната черта
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(3) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – В началото беше  Единичната черта…..
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(4) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Озареност-и-недействие (ууей)
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(5) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Сърцето – източник на мирозданието
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(6) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Мъдростта е доброта, добротата – мъдрост
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(7) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Единната черта – универсален принцип
Евгения Завадска:  „Шътао и неговите беседи за живописта“(8) – превод Юлиян Антонов, „Изток – запад“2014 – Поезията в истински абсолютно реалното

Джордж Роули: „Принципи на китайската живопис“ (1)
Джордж Роули: „Принципи на китайската живопис“ (2)

И Дзин  „Принципът на полярността в китайската философия“
И Дзин  „Зараждане на живота“
И Дзин  „Щастието на човека е смърт, която увенчава живота“
И  Дзин  „Главното свойство на живота е дуалността“
И Дзин  „Метафизична осъзната сила, ентелехия“
И Дзин  „Дъхът ци
И Дзин  „Едно поражда две“
И Дзин  „Ин и Ян не са две противоположни сили“
И Дзин „Едно Ин, Едно Ян – това е Дао“
И Дзин  „Няма нищо по-лесно от изменението“
И Дзин  „Светът е ставащ от „само себе си така“"
И Дзин  „Своевременост (шъ)“
И Дзин  за „Трансцедентното и иманентното“
И Дзин  „Една непосредствена мисъл“
И Дзин  „Не съществув разум извън света“

Сюн-цзи  „Освободете се от заблудите“

Конфуций  „Да не се отклони от Дао е мисията на достойния човек“
Конфуций   „Чувство за човечност (жен)“
Конфуции  „Всички хора между четирите морета са братя“
Конфуций  „Да се изправят наименованията“
Конфуций  „Да се учиш означава да се научиш да бъдеш човек“ (1)
Конфуций  „Да се учиш означава да се научиш да бъдеш човек“ (2)
Конфуций  „Ритуалният дух“
Конфуций  „Докато не знаем какво е животът, как можем да знаем какво е смъртта“
Конфуций  „Всеки път, който е далеч от човека не е истинският път.

Менций  „Достойният човек лице в лице с владетеля“
Менций  „Нравственост основана върху естествената природа“
Менций  „Няма човек без доброта, също както няма вода, която да не тече надолу
Менций „Човекът като отговорност“
Менций  „Какво отличава човека от животното?
Менций  „За средата и за хармонията“
Менций  „Завършване, за да се започне отново“

Рихард Вилхелм  „Да избираме обектите на вниманието си, преди да е станало късно.
.

.

*За да изпълнява толкова важна функция Единичната черта („и хуа” или живописта, най-общо), би трябвало  да съхранява в себе си „спомен” за предишната си цялостност (неразделността на потенциалното битие и по този начин да носи и нейните признаци – „безименност”, „безцветност” и т. н., но същевременно да представя и целия свят на битието, т.е, пълният набор от признаци.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 25.07.2016

.

,

.

 

 

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 28.07.2016

.

 

,

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 23.07.2016

 

 

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 03.07.2016

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 05.07.2016

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 06.07.2016

,

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 07.07.2016

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 08.07.2016

.

.

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 09.07.2016

.

,

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 09.07.2016

.

.

,

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 09.07.2016

.

,

Shi Jian 岁月香站隱士

 Качено на сайта iztoknazapad.com на 14.07.2016

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 03.07.2016

 

.

 

 

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 08.06.2016

 

.

.

,

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 10.06.2016

 

,

.

.

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 14.06.2016

.

,

  

 Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 18.06.2016

 

Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 08.07.2016

 Shi Jian 岁月香站隱士

Качено на сайта iztoknazapad.com на 20.06.2016

 

Към началото на страницата
Към карта на сайта

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save