публикации чан / дзен  

http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/07/line.png

Към карта на сайта

Съдържание на страницата:

…………ДЗЕНКАН ДЖУНКО Дзен за природата на ума и какво казва квантовата физика​​

5 Дхармакая и универсалният ум (откъс) – zen-sanbo.org

РИХАРД ВИЛХЕЛМ „Книга на промените – И дзин” цикъл лекции изнесени в периода 1926-29 г..

Въведение (на преводача)
А. Променливост и постоянство Цикъл събития ба гуа

Б. Променливост и постоянство От противостояние към съучастие
В. Същност на изкуството
Г. Постоянство в изменението
Д. Смърт и обновление

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ

Предговор на Карл Г. Юнг от 1948 година към превода на английски език на „И Дзин“;
Из Предговор на Карл Г. Юнг от 1949 година към превода на английски език на „И Дзин“;
Предговор на
Карл Г. Юнг към „Увод в Дзенбудизма“ на Д. Т. Судзуки.         ……….

„Китайска книга за живота” (превод и обяснения от Рихард Вилхелм с европейски коментар на Карл Г. Юнг )
…………..Коментар на Карл Густав Юнг:

ЕВГЕНИЯ ЗАВАДСКАЯ „Изток на Запад”

Какво е това дзен?
Дзен и европейската философия

Дзен и литературата на Запада
Дзен и живописта на Запада
Дзен и  музиката на Запада

АН ЧЪН „История на китайската мисъл“

Въведение на Ан Чън
Своевременност – шъ
Шестте дъха са Ин (сянка ) и Ян (слънце), вятър и дъжд, тъмнина и светлина.
Едно Ин, едно Ян – това е Дао
В началото бе ци
Лао-дзъ:  Дао поражда Едното
Лао-дзъ:  Дао, което може да се изкаже, не е неизменното Дао
Цикличен ритъм  в естествения ход на нещата, както и в човешките дела
Китайската мисъл се вписва в реалността, вместо да я замества
Мисъл или философия? – Една непосредствена мисъл.
Не възпирай духа си върху някаква единствена цел, това ще те направи недъгав за  Пътя Дао
Лао-дзъ: Тридесет спици се събират в главината…….
Дъхът – едновременно и  дух и материя
„Не-действието” – в трактата на Лао-дзъ „Дао дъ дзин“
„Не-действието” –  според  учението на Кун-дзъ
Кун-дзъ – Средният път

СУ ШЪ

Записки от източния склон: Залата на размишлението

ХУЕЙ НЪН

1. Съсредоточеност и мъдрост
2. Психическа концентрация в духовната практика „исин санмей“
3. Отсъствие на признаци, не-мисъл, не-свързаност
4. Седящата медитация  (дзочан) не е съзерцание на ума, не е съзерцание на чистотата
5. Медитация и съсредоточеност
6. Трите тела на Буда: дхармакая, самбогхая и нирманакая.
7. Външни мисли, предизвикани от привързване към външни обстоятелства.
8. Четирите велики обета
9. Жизнена енергия „ци”, дух „хун” и вегетативна душа „по”
10. Велика мъдрост, достигнала отвъдния бряг (Маха_праджня_ парамита)
11. Пустота, „шуня” и  пустотност „шунята”  в  „Олтарната сутра” на Хуей-нън
12. Вималкирити-сутра и преодоляване на страстите (клеша) чрез недеяние (увей)
13. Заблудата, че с течение на времето всичко може да бъде направено от добро по-добро.
14. „Концентрация” и „внимание”  в Учението на  Хуей-нън, VI-ти патриарх на школата Чан
15. Вглъбение (дзуочан) и истинската дхяна  –  медитацията  в Учението Хуей-нън
16. Концепцията за „внезапното просветление” на Хуей-нън, VI-ти патриарх на школата Чан
17. Пробуждането – опознаване на собствения изначален ум – освобождение (праджнясамадхи)
18.  Буда-природа и Дхарма-природа

PS. За превода на старокитайски текстове на европейските езици

АЛАН УОТС „Пътят на Дзен“
превод Крум Ацев (фрагменти от книгата – на страница „Дзен“ във facebook)

Историческият план:

Философията на Дао  
Произход на Будизма
   
Будизмът Махаяна

Възникване и развитие на Дзен

II. Принципи и практика

Празно и чудодейно     
Седнал неподвижно, без да правя нищо

Дза-дзен и коанът    
Дзен и изкуството

АЛАН УОТС „Природа. Мъж и Жена (Nature. Man and Woman)“

Предговор
Въведение
   
Урбанизъм и езичество

Изкуството да чувстваш
Светът като екстаз
Светът като безсмислица

АЛАН УОТС  „Философиите на Изтока“

из Глава V „Йога за интелекта“

ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ

Житейската драма на Платон

ЛАО-ДЗЪ – Дао дъ дзин

Дао и Дъ в „Дао Дъ Дзин” на Лао-дзъ.

ЯСУТАНИ РОШИ (Yasutani-roshi)

Петте разновидности на Дзен – „Въвеждащи лекции в Дзен”
Трите цели на дзадзен – „Въвеждащи лекции в Дзен”
Шикан-таза – „Въвеждащи лекции в Дзен”
Причина и следствие са едно – „Въвеждащи лекции в Дзен”
Трите най-съществени принципа на Дзен практиката – „Въвеждащи лекции в Дзен”
Стремежи – „Въвеждащи лекции в Дзен”

ДАЙСЕЦ  Т. СУДЗУКИ 

„Дзен-будизъм и Психоанализа“
„Дзен и японската култура“.

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА  „Японская художественная традиция“

Глава 1. Литературна реформа
Глава 2. Модел на света и понятие за истина
Глава 3. Част и цяло. Традиционна структура
Глава 4. Традиционализъм в японското изкуство
Глава 5.  Естественост като метод

Глава 6. Изкуство – не-изкуство
Глава 7. Движение на красотата
Глава 8. Разкриване на „тайните традиции“ и разцвет на градската култура

 

 ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ във facebook:

Стр. 1

Лин-дзи – Какво ви липсва, като сте си сега така? Какво искате да добавите към онова, което сте?
Банкей – Човешкият Закон и Законът на Буда
Юн-мън – Нашата школа те оставя да вървиш накъдето ти се ще…
Димитри Иванов – „Груви“
Джордж Роули –  Принципи на китайската живопис

Джордж Роули –  Принципи на китайската живопис (продължение)
Седя неподвижно, без да правя нищо,…. – Дзенрин кушу
Ланкаватара сутра / Ричард Бах „Илюзии” – превод  Емилия Масларова 1992
…...Олтарна сутра на Хуей-нън, VI Патриарх на школата Чан – превод Юлиана Гегова, Шамбала 1998 г.
Чжуан-дзъ (цитат) / Par Lagerkwist „Barabbas” (фрагмент) –  CHATTO & WINDUS, London 1954
Дж. Дж. Селинджър „По-горе билото, майстори“ (фрагмент) – превод Тодор Вълчев,  „Хр. Г. Данов“ 1985
Хенри Милър,  „Тропик на Козирога” (фрагмент) превод Иван Киров, издателство „Фама”
Волтер „Кандид” (фрагмент) – превод  Боян Атанасов,  „Народна култура” 1972
Херман Хесе – „Сидхарта“ (фрагмент) – превод Любомир Илиев,   „Народна Култура“ 1981
Лао-дзъ „Дао дъ дзин“ , раздел 5 – превод Б. Беливанова, S. Mitchell  и Ян Хин-шун,
Михаил Булгаков  „Майстора и Маргарита” (фрагмент) – превод  Лиляна Минкова “Народна Култура“ 1967

Стр. 2

„Гун Доу-дзъ попитал: „Всички сме хора, но защо едни са велики, а други са долни”?
Кое е най-ценното нещо на света?  – Главата на умряла котка
Човек може да бъде унищожен, но не и победен
И Дзин – книга на промените
Хармонията в семейството и „И Дзин“
За постигане на хармония е необходимо да се заеме правилна средна позиция
Дух и природа или дух и материя  (Основни опозиции в източната и западната цивилизации)
Учението на Кун-цзи – „жен” или човеколюбие
Четирите велики клетви на Бодхисатвата
Във вселена, чийто основен принцип е относителността, няма и определена цел
Войната е оръдие на нещастието
Свят, в който всичко по-скоро  става, отколкото е
Всичко от този свят е илюзия, манастирите и монасите са толкова нереални, колкото сме нереални ти и аз! (Бодхидхарма към Император Ву)

Стр. 3

„Не-действието” – в трактата на Лао-дзъ „Дао дъ дзин“
….((Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
„Не-действието” –  според  учението на Кун-дзъ
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Кун-дзъ – Средният път
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Кун-дзъ –  Достойният човек познава Справедливото, дребният човек знае само печалбата.
„Дао дъ дзин“,(80) –  Нека царството да бъде малко, а населението – малобройно………
Изкуството на китайските изрязани от хартия фигурки
Изкуството на китайските изрязани от хартия фигурки – Древни Китайски Философи
Времето и промяната във философията чан/дзен
Съвместимост на духовните практики от Изтока, (а и от Запада) с западния начин на живот
Човек може да е сам, но не и самотен
Какво е това чан / дзен?
Там, където пребивава формата, красотата, изкуството – битката за съществувание се прекратява

Стр. 4

Чжуан-дзъ: Великите истини не намират пристан в сърцата на хората
Лао-дзъ: Тридесет спици се събират в главината…….
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Лао-дзъ:  Твърдото и силното е това, което загива……
Страдание съществува, но няма кой да страда
Дъхът – едновременно и  дух и материя
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Китайската мисъл се вписва в реалността, вместо да я замества
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Мисъл или философия? – Една непосредствена мисъл.
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Не възпирай духа си върху някаква единствена цел, това ще те направи недъгав за  Пътя Дао
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001).
Алан Уотс – Прикрили всичко по небето, есенните облаци не се виждат
Смъртта, рекъл Талес – не се различава по нищо от живота
Доген: Миналите неща са в миналото и не отиват там от настоящето

 Стр. 5

Такуан Соко  –   Дзен и Изкуството на боя с меч (сабя).
Дойде ли живот, това е живот; дойде ли смърт, това е смърт
Истинското изкуство е безцелно, то не си поставя цел!
…….Ойген Херигъл, „Дзен и изкуството на стрелба с лък” –  превод Комо, Хелиопол 1996
Можеш да бъдеш Майстор, дори и не всеки твой изстрел да улучва
….…Ойген Херигъл, „Дзен и изкуството на стрелба с лък” –  превод Комо, Хелиопол 1996
Лао-дзъ:  Дао поражда Едното
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Лао-дзъ:  Дао не прави нищо, но не оставя нищо несвършено  –  У вей
,,,,,((Алан Уотс  „Дао – пътят на водата“)
Лао-дзъ:  Дао, което може да се изкаже, не е неизменното Дао
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
Сен Чжао: Истинската мъдрост не е род знание
Цикличен ритъм (в естествения ход на нещата, както и в човешките дела), а не  абсолютно начало или сътворение ex nihilo.
…..(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)

 Стр. 6

Рихард Вилхелм: Хексаграми ба-гуа
Лао-дзъ: Дао поражда едно, едно поражда две, две поражда три, а три поражда всички същества
Алан Уотс: Дзен Будизмът е начин на живот и възглед върху живота
Цзин Хао: Страстите и желанията са врагове на живота
Сън-цан, „Син-син мин“, („Трактат за вярата в разума“)
…..Алан Уотс „Пътят на Дзен”, Превод  Крум Ацев, ИК КИБЕА 2005
Просветлението
…..Филип Капло „Трите стълба на Дзен” – Превод Юлиян Антонов, Изток-Запад 2005
Лична беседа с роши (докусан)
…..Филип Капло „Трите стълба на Дзен” – Превод Юлиян Антонов, Изток-Запад 2005
Просто Дзен
„Дзен и изкуството на стрелба с лък” – Предговор от Дайсец Тейтаро Судзуки
……Ойген Херигъл, „Дзен и изкуството на стрелба с лък” –  превод Комо, Хелиопол 1996
Онзи, който е господар и на живота и на смъртта, е свободен от всякакъв страх
Планината Фудзи
……..Из „Писма на Дзен наставник до Майстора в бойните изкуства Такуан Соко”

Стр. 7

„И Дзин“ и Изкуството да живееш
Лао-дзъ: Тай-дзи поражда полярностите Ин/Ян…….
….Алан Уотс „Даоизмът“, превод Юлиан Антонов – ЛиК 2001
Хуей-нън: Дзен е „прозрение” в  познанието за своята собствена природа
Дайсэцу Судзуки „Основы Дзен-Будизма”  МП „Одисей” 1993
Разменени писма между мирянина Ко и Хуейкъ
Дайсэцу Судзуки „Основы Дзен-Будизма”  МП „Одисей” 1993
Великата Истина на Дзен живее във всеки
Дайсэцу Судзуки „Основы Дзен-Будизма”  МП „Одисей” 1993
Едноминутен дзадзен
Кацуки Секида „Дзен Тренинг”, превод Аврора Мусорлиева,  ШАМБАЛА 1998
Айрис Мърдок: Да започнеш да виждаш света, такъв, какъвто е, е задача.
.Кацуки Секида „Дзен Тренинг”, превод Аврора Мусорлиева,  ШАМБАЛА 1998
Просто Дзен
Сън-цан, „Син-син мин“, („Трактат за вярата в разума“)
…..Алан Уотс „Пътят на Дзен”, Превод  Крум Ацев, ИК КИБЕА 2005

 Стр. 8

Олдъс Хъксли  – „Думите – това не са факти и още по-малко първичен-Факт „
…..Олдъс Хъксли –  „The Perennial Philosophy (Вечната философия)”
Олдъс Хъксли  – „Органите на чувствата разделят всичко видимо на обекти“
…...Олдъс Хъксли –  „The Perennial Philosophy (Вечната философия)”
Людзу тандзин (Олтарна сутра) на Хуей-нън
……Олтарна сутра на Хуей-нън  VI-и Патриарх на школата Чан, ШАМБАЛА  1998
Психическа концентрация исин санмей
……Олтарна сутра на Хуей-нън  VI-и Патриарх на школата Чан, ШАМБАЛА  1998
Стихотворение-гатха на Хуей-нън
……Олтарна сутра на Хуей-нън  VI-и Патриарх на школата Чан, ШАМБАЛА 1998
Кун-фу дзъ: „И сред малките пътеки има достойни за внимание….”.
Средният път
Башо – „Ирис на брега…….“
Тейка Фудживара – „В далечината ни вишнев цвят се вижда ……….
Башо – „В тясната моя къщурка……
Башо – „Старият вир ……
Башо – „Тиха лунна нощ…..
Башо – Как се е разляла реката…….“

 Стр. 9

Когато попитали Юн-мън „Какво е Дао?”, той отговорил „Цю! (Върви!).
Дхяна и внезапна (китайска) дхяна
Дао на водата
Дао е пусто,  но неизчерпаемо – Дао дъ дзин
Вималкирити и китайския Будизъм
Морето потъмнява (хайку на Башо)
Дългите коси на радостни момичета (хайку на Сантока)
Туй наше вечно „утре”, „утре”, „утре” (Шекспир, „Макбет“
Дзен учителят Бутчо посетил поета Башо в неговата къщурка…….
Есенна вечер (хайку на Башо)
Паралелизъм на философски идеи при Запада и Изтока – понятието Дао
……..Николай Кузански – „За не-другото“, превод Цочо Бояджиев

Стр. 10

„Шу“ – благодушие и  „джун-юн“ – точна и неизменна среда  на Конфуций
Две хайку на Башо с есенна тематика: „Есента дойде!“  и „Вехнат цветята“
„Жен“  – това е грижата, която хората имат един за друг (Конфуций)
Чист извор! (хайку на Башо)
Времето става истинска реалност
В Дзен „нирвана” е просветлението (дхяна)
Свят, който „няма цел, не отива на никъде и следователно, не бърза за някъде”
От как свят светува, правдата възтържествува…
Малко Дзен история: битнически Дзен, Хипарски Дзен и Дзен
Ако се освободим от илюзията, че  всяко нещо може да бъде направено от добро по-добро……
Жан Пол Сартр –  „Адът, това са другите”
И-Дзин – представа на китайците  за  отвъдния свят
И-Дзин – представа на китайците  за  отвъдния свят (II.)

Стр. 11

Китайските йероглифи
Най-неуловимата тайна на Дао са Същността и Живота. Същност/Качество
Дао  е световният Смисъл
Уън Уей „Бързей край дома на семейство Луан“ – превод от старокитайски Евгений Карауланов
Сократ:„А ти би искала да бъде справедливо ли?”
Доверие на естествения човек
Джуан-дзъ – „Човекът с достоинство (дъ) си живее в къщи, без да напряга ума си…“
„И Дзин“ – ПИ гуа „Застой“
Тихият океан не може да бъде изпит на една глътка
Знанието на древните е било съвършено. Защо?
Попитали Сократ  за един човек
Нека владетелят действа като владетел
Как свисти есенният вятър!
Полетът на пеперуда  (хайку на Башо)

Стр. 12

Колективно несъзнаваното
……К. Г. Юнг „Китайска книга на живота (Тайната на златното цвете)“
За да се надрастат проблемите е необходим някакъв по-висш и всеобхватен интерес
……К. Г. Юнг „Китайска книга на живота (Тайната на златното цвете)“
Лю-дзъ „Когато пред нас се изправят житейските дела трябва да ги приемем“
……К. Г. Юнг „Китайска книга на живота (Тайната на златното цвете)“
Най-тежките и значими човешки проблеми са по принцип нерешими –
……К. Г. Юнг „Китайска книга на живота (Тайната на златното цвете)“
Бог, Не-другото или Дао
……Николай от Куза „За не-другото: превод Цочо Бояджиев, ЛИК 1998
Едно Ин, едно Ян – това е Дао
……(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)
В началото бе ци
……
(Ан Чън „История на китайската мисъл“ – превод Виолета Йончева, РИВА 2001)

В единното не съществува дуализъм, съществуващо – не съществуващо
……Олтарна сутра на Хуей-нън  VI-и Патриарх на школата Чан, ШАМБАЛА  1998
Джуан-дзъ „Истинските мъже от древността не познавали жизнелюбието и неприязънта към смъртта.“
……„Дао на Водата“ Алан Уотс – Изток – Запад 2014
Шун („Закрилящия”)  „Що се отнася до емоциите, най-добре е да се проявяват естествено“ – Наставления  към неговия ученик Ю („Млад дракон”).
……„Дао на Водата“ Алан Уотс – Изток – Запад 2014

Стр. 13

Проблемът с душата на съвременния човек
……Карл Густав Юнг, Проблемът с душата на съвременния човек
Всичко, което се случва с духа е картина и въображение

……Карл Густав Юнг, Предговор към „Увод в Дзен Будизма” на Д. Т. Судзуки
Дзен е всичко друго, но не и философия
……Карл Густав Юнг, Предговор към „Увод в Дзен Будизма” на Д. Т. Судзуки
Съществува ли на Запад нещо подобно на сатори?
……Карл Густав Юнг, Предговор към „Увод в Дзен Будизма” на Д. Т. Судзуки
Д. Т. Судзуки „Боговете и хаоса“
„Не-мисълта“ („отсъствието на мисли“) означава, потъвайки в размисъл, да не мислиш
……Олтарна сутра на VI-я патриарх Хуей-нън
Няма нищо по-добро от това, да си носиш дрехите и да си ядеш храната
……Алан Уотс „Пътят на Дзен”
Както и да дефинираме Аз-а, той винаги е нещо различно от Егото.
……Карл Густав Юнг, Предговор към „Увод в Дзен Будизма” на Д. Т. Судзуки
Даоизъм и Конфуцианство
……Алан Уотс „Пътят на Дзен”
Реалността няма смисъл сама по себе си, който да бъде разбиран извън нея
Когато жалбата ти дойде много, само злото те подпира и спасява („Диви разкази“ – Н. Хайтов)
Дългото е дълго тяло на Буда
Висшата добродетел е подобна на водата

Стр. 14
Не съществува реално битие на индивидите взети по отделно
Всяко действие идва само от Пустотата,:
Да живееш – но не като роб!
Светът е далече от съвършенство
Ралф Емерсон – Свойство на природата е самоизразяването
Alexander Lowen (SPIRITUALITY OF THE BODY” – Bioenergetics for Grace and Harmony)
Наставления на митичния мъдрец Шун („Закрилящия”) към неговия ученик Ю („Млад дракон”).
Тези, които  търсят нирвана, не знаят, че раждането и смъртта и нирвана,са едно
Вималкирити-сутра и преодляване на страстите (клеша) чрез недеяние (увей)
Дао и Дъ в „Дао Дъ Дзин” на Лао-дзъ
Небето и Земята в китайските представи са двата аспекта Ин  и Ян на Единното
Kонфуцианската етика като легитимна част в ученията Дао и Чан/Дзен
За да се сгъсти нещо, трябва преди това да се разшири
Моят път е пронизан от една единствена нишка, която свързва цялото.
Какви са представите на Конфуций и конфуцианците за живота и смъртта?
Линъ Ютангъ „Единъ мигъ въ Пекингъ“
Конфуцианци и даоисти

.Стр. 15

За което не може да се говори, трябва да се мълчи. (Л. Витгенщайн)
Човечността като отговорност
Дух и природа или дух и материя
Висшето изкуство е неизкуство
Живописта възниква с възникването на битието
Страдание съществува, но няма кой да страда 
Времето поражда едновременно противопоставяне и съучастие
Но вие не сте риба – откъде знаете кое е удоволствието на рибите?
Ако гледаме света като в криво огледало
Чжуан-дзъ Глава ХХ „Дърво в планината“
Обективистката  философия на Айн Ранд

Айн Ранд и нейната софистическа Обективистка философия

Стр. 16

Дао на Сен-цан и Абсолютното Битие на Николай Кузански
Николай Кузански – Апофатическото знание „достъпно за всички, които имат чисти помисли”
Николай Кузански – За не-другото
Николай Кузански за Абсолютното битие

Към карта на сайта / към началото на страницата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save