публикации чан / дзен  

http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/07/line.png

Към карта на сайта 

Съдържание на страницата:

ДЗЕНКАН ДЖУНКО Дзен за природата на ума и какво казва квантовата физика​​*
…………………………….5 Дхармакая и универсалният ум (откъс) – zen-sanbo.org

*www.ozone.bg

 

Дзенкан Джунко
Дзен за природата на ума и какво казва квантовата физика​​

   5. Дармакая и универсалният ум (откъс)

Най-висшата и единствена, постоянно съществуваща реалност е Дармакая. Между нея и универсалния ум няма разлика. Това е реалността на тоталното битие. Няма нищо друго, с което универсалният ум да влиза в контакт. Той е единствен. Като състояние на съзнанието, единението на ума с реалността Буда характеризира като вдъхновение, възторг, върховна радост. В различните будистки сутри универсалният ум е наречен също Буда-ум, просветлен ум, съвършена интелигентност, като изрично е подчертано, че той е основата на всеки индивидуален ум, че всеки индивид го притежава и може да го прояви.

От друга страна, всичко съществуващо притежава празнотата в себе си. В сутрите тази изначална същност и изначална природа на феномените, са наречени Буда-същност и Буда-природа.

……………………

Преживяването на света в неговата изначална същност Буда нарича “осъществяване на Благородната мъдрост”. Той подчертава, че Благородната мъдрост е недостъпна за разсъдъчния индивидуален ум, не се вмества в умозрителните учения на философите, които не са нищо друго, освен умствени творения  – субективни и ограничени.

Благородната мъдрост е лишена от всякакви характеристики като съществуване и не-съществуване, безкрайност и крайност, индивидуализация и генерализация, двойственост и не-двойственост; тя проявява себе си като Истината на най-висшата реалност. Никое от тези понятия не може да бъде отнесено към нея. Поради това, че не се побира в познатите за индивидуалния ум понятия, тя не може да бъде “изучена”. Тя се постига чрез собствено прозрение. Тя се преживява като единна реалност, където субектът и обектът са едно или по-точно, където е въобще неуместно да се говори за субект и обект на познание.

Източник zen-sanbo

Качено на сайта iztoknazapad.com на 26.11.2015

Към началото на страницата
Към карта на сайта