Публикации чан / дзен във facebook    

http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/07/line.png

Към карта на сайта

Стр, съдържание  дао дъ дзин

Съдържание на страницата:

Дао и Дъ в „Дао Дъ Дзин” на Лао-дзъ.

.

Дао и Дъ в „Дао Дъ Дзин” на Лао-дзъ.

Дао, което може да бъде изразено с думи, не е постоянно Дао. Име, което може да бъде назовано, не е постоянно име. Безименното е начало на Небето и Земята, притежаващото име е майка на всички неща.(1)

Дао е пусто, но в приложението си е неизчерпаемо. О, най-дълбоко! То е прародител на всички неща. (4)

Превръщанията на великото Дао са безкрайни. Дао е най-първата врата на рождението. Най-първата врата на рождението е коренът на небето и земята. Дао съществува вечно, то е като безкрайна нишка, действието му е неизчерпаемо. (6)

Великото Дъ се подчинява само на Дао. Дао е безтелесно. Дао е мъгляво и неопределено. Но в тази мъглявост и неопределеност са скрити неща. То е дълбоко и тъмно. Но в дълбочината и тъмнотата му са скрити най-фини частици. Тези частици са най-висша степен на действителност и достоверност.(21)

Дао макар да е нищожно, никой на този свят не може да го подчини. Всичко, което съществува на света се влива в него (32)

Великото Дао се разлива навсякъде. Благодарение на него всичко расте или прекратява растежа си. То отглежда всички същества, всичко съществуващо се връща към него но то не се има за негов господар. То няма собствени желания, затова можем да го наречем нищожно. То става велико, защото не се има за такова. (34)

Дао постоянно осъществява недеяние, но няма нещо, което да не в направено от него. (37)

Човек с висша добродетел (дъ) не се стреми да върши добри дела, защото е добродетелен; човек с нисша добродетел (дъ)  постоянно го влече да върши добри дела, защото той не е добродетелен; човек с висша добродетел (дъ)  е бездеен и осъществява недеяние; човек с нисша добродетел (дъ)  е деятелен и неговите действия са преднамерени. (38)

Превръщане в противоположното е действие на Дао. Слабостта е свойство на Дао. Всички неща във Вселената се раждат в битието, а битието се ражда в небитието.(40)

Дао е скрито от нас, то няма име. Но единствено то може да помогне на всички същества и да ги приведе към съвършенство. (41)

 Дао поражда едно, едно ражда две, две ражда три, а три поражда всички същества. Всичи същества носят в себе си Ин и Ян, изпълнени са с Ци и са в хармония.(42)

Дао поражда нещата, Дъ ги отглежда. Нещата придобиват форма. Дъ ги възпитава, усъвършенства, довежда ги до зрелост, грижи се за тях, помага им да оцелеят, Затова всички неща почитат Дао и ценят Дъ. Дао се почита, Дъ се цени, защото не се налагат, а следват естествеността. (51)

Този, който е мъдър, нищо не натрупва. Той прави всичко за хората и е всеотдаен в делата си. Небесното Дао принася полза на всички и не им вреди. Дао на този, който е мъдър – това е действие без да се употребява насилие. (81)

Превод от китайски на руски Ян-хин шун.

Превод Shi Jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 19.02.2016

 

 

 

 

 

 Към началото на страницата    Към „съдържание“ публикации чан във facebook
Към карта на сайта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save