философия     Александър Дугин     

http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/03/line.png

Към карта на сайта

Съдържание на страницата:

Александър Дугин „Колкото повече знаем, толкова по-малко разбираме” – поглед-инфо

 

Александър Дугин
Колкото повече знаем, толкова по-малко разбираме

(поглед-инфо)

Времето се развива по-бързо, отколкото ние го осмисляме. Огромни блокове от събития и промени остават неосмислени.

· Натрупването на интелектуално изоставане от събитията, случващи се в историята на човечеството, достигна критична точка.

· Преди това аспектът на разбиране или тълкуване на събитията беше осигурен от непрекъсната интелектуална традиция и всяка промяна (нова концепция, нови термини) се разбираше. Така се поддържаше приемственост – дори в модерността. Но към края на ХХ век скоростта на събитията стана толкова висока, че приемствеността беше прекъсната. Това изместване с прехода към еднополюсен свят не беше осъзнато. Вече беше невъзможно да се направи прогноза. Имаше интелектуални паузи, последвани от нова ера, но тя нямаше време да създаде своя собствена система от интелектуални ориентири, тъй като възникна новата.

· След 2000 г. – 11 септември, нахлуването в Ирак, бомбардировките над Югославия – все още тези събития остават не напълно осмислени. Защо, за какво?

· Структурата на историческото самосъзнание през последните 30 години (или повече) започна бързо да се подлага на ерозия. Има все повече информация и все по-малко ключове за декриптиране. Ако поставите следващи важни и вторични изявления, възниква срив на системата (според Луман).

· Тълкуването става невъзможно. Това е свойство на информационното общество: всичко знаем, но не разбираме нищо.

· Пример е икономиката; това е второстепенна функция на държавата. Икономиката никога не е била съдба за обществото – но когато това стана, настъпи девалвация на културата и цялата йерархия се срина. В резултат на това в бъдеще предлагат да се откажат от йерархиите, да създадат водовъртеж от разнородни елементи – фрагменти от случайни елементи, взети са няколко теории, смесени със статии в Уикипедия … В резултат на това на екраните се обявяват неща, които напълно губят своето значение. Това не е аналитика, а изостряне на сериозно заболяване.

· Днес живеем в общество на сакати – това е движение на цивилизацията, която вече не може и не иска да бъде човешка. Много е трудно да бъдеш човек – това е голямо усилие както от родители, общество, така и от самия човек. Когато няма енергия за тази колосална работа, можете да поставите икономиката над политиката, индивида над общото и т.н.

     Нашият свят е в състояние на бързо обезчовечаване. Знанието вече не се държи във форми – то се разпространява, смесва с материални елементи и съществува симбиоза между разбираемото и неразбираемото, интелектуалното и ежедневното, фундаментална инфлация на sapientia.

· Философията прави човека човешки, прави го homo sapiens. Но философията бива различна.

· Стигнах до извода, че в нашия свят вече не можеш да правиш нищо друго освен философия. Ако гледате телевизия, това означава, че сте съгласни с обезчовечаването. Инициативата на мисълта се дава на изкуствения интелект.

· Хората на съпротивата, на които човек е скъп, нашата култура и душа трябва да се занимават с философия и само философия – поне в началото. Защото един неразумен проект без философски основи рано или късно ще се превърне в симулакра. Революционер, който губи идеологията си, става толкова роб и саларият, колкото покорния мирянин.

· Глупостта е краят на човека, това е движението към края. Живеем в свят, който оглупява толкова стремително, че на нас като вид ни остават малко време. Философията може да ни доведе до религия, политика, култура.

Превод: В.Сергеев

Източник – поглед-инфо

Качено на сайта iztoknazapad.com на 02.02.2020

Към началото на страницата /
Към карта на сайта