Musée du Louvre, Paris

Към карта на сайта

Съдържание на страницата:

Лувър, Париж

История на Лувъра (L’histoire du Louvre) – Paris pour la vie
Експозиция „Живопис“ (Exposition „Peinture) – Paris pour la vie
Експозиция „Приложно изкуство“ (Exposition „Objets d’art„) – Paris pour la vie
Експозиция „Изкуството на ранния Ренесанс“ (Exposition „Le Printemps de la Renaissance„) – Paris pour la vie
Експозиция „Френска скулптура“ (Exposition „Sculptures françaises„) – Paris pour la vie.
Експозиция „Чуждестраннa скулптурa“Exposition „Sculptures étrangères“Paris pour la vie.
Експозиция „Антично изкуство – гърци, етруски, римляни“(Exposition „ Antiquités grecques, étrusques et romaines„) – Paris pour la vie
Експозиция „Източното Средиземноморие по време на римската империя“ Exposition „Orient méditerranéen dans l’empire romain“Paris pour la vie
Експозиция „Източна античност“ (Exposition „Antiquités orientales) – Paris pour la vie
Експозиция „Древен Египет“ ( Exposition „Antiquités égyptiennes“ ) – Paris pour la vie.
Експозиция „Древен Египет“ – видео ( Exposition „Antiquités égyptiennes – video“ ) – Paris pour la vie.
Експозиция „Изкуство на Исляма“ (Exhibition „Arts de l’Islam„) – Paris pour la vie
Експозиция „Изкуство на Африка, Азия, Океания и двете Америки“ (Exhibition „Arts of Africa, Asia, Oceania and the Americas„) – Paris pour la vie.
Louvre Museum One – The Italian Side;    Louvre Museum Two – Medieval Church SculptureParadoxplace

Уебсайт  „Musée du Louvre, Paris“ – louvre.fr

Качено на сайта iztoknazapad.com на 15.10.2014

л й . ,

Към началото на страницата Към карта на сайта