за сайта  

Към карта на сайта

Сайтът „изток на запад“  се списва с нестопанска цел.   В Интернет е от 12 март 2012 г.  Създаден е и се поддържа от  Shi Jian .

shi_ji_an@mail.bg

13.01.2020

Съдържание на страницата:

Коментари

Приятели 

Страница: Представителен хор на пловдивските девойки (1973-93 г.)

От страниците на Харалампи Веселинов - епиграми, публицистика, поезия

От страници от архива на iztoknazapad.com:

Джералд Уитроу, „Естествена философия на времето“ (The Natural Philosophy of Time)
Дъглас Хофстатър / Даниел Денет, „Око на разума” ( Douglas R Hofstadter / Daniel C Dennett -„The Mind’s I”)
Роло  Мей – „Сила и невинност“ (Power and Innocence: A Search for the Sources of Violence

22.01.2020

.

Към началото на страницата
Към карта на сайта